Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

lostsoul
21:59
Twoje mroczne opowieści pozwalają mi zasnąć. 

April 12 2015

15:51
3266 b4da 390
Reposted fromcostalies costalies
15:28
Reposted frommessedup messedup

April 10 2015

lostsoul
11:47
Chcę Ci opowiedzieć historię wcale nie z próżności. Nie pragne sukcesu, sławy czy pieniędzy. To proste, większość mężczyzn i kobiet tego nie pragnie. Nawet lepiej: nie pragne miłości. Kiedy byłem młody, niektóre kobiety mówiły, że kochaja mnie za długie rzęsy. Przyjmowałem to bez komentarza. Następnie kochały mnie za mój umysł. Następnie za władzę i pieniądze. Następnie za talent. Następnie za głębię umysłu. Dobra, poradzę sobie z tym wszystkim. Jedyna kobieta,która mnie przeraża,to ta, która kocha mnie dla mnie samego.
— Mario Puzo "Głupcy umierają"
Reposted bypieczareczka pieczareczka
lostsoul
11:45
Tylko ci, których najbardziej kochamy mogą nas uśmiercić i tylko ich należy się strzec.
Wrogowie nie są w stanie nas skrzywdzić
— Mario Puzo "Głupcy umierają"
lostsoul
11:42
... nic nie trwa wiecznie. Nie trwa, ponieważ się tego nie chce. Jeśli wszystko układa się świetnie, człowiek szuka sobie zmartwień.
— Mario Puzo "Głupcy umierają"

March 25 2015

lostsoul
01:17
0018 705e 390
Reposted fromintrigante intrigante

March 12 2015

lostsoul
15:45
Cóż z tego, jeśli inni myśleli o mnie źle, skoro ja myślałem o sobie dobrze.
— Mario Puzo "Głupcy umierają"

February 16 2015

lostsoul
23:40
7487 a4ec 390
Reposted fromszatanista szatanista
lostsoul
23:04
Zaparz, zaparz mi senne zioła
Porozmawiaj czule, czulej
Pokaż mi odniesienia punkty
Choleryczna
Melancholia
Brak proporcji
Meandrują, sieją zamęt
Koleinami nie chcę dalej iść
— Mela Koteluk

February 05 2015

lostsoul
11:55
Nikogo nie obchodzisz dopóki nie jesteś piękny albo martwy.
— (albo bogaty)

February 01 2015

lostsoul
01:52
01:52
2394 897d 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viadarkanes darkanes
lostsoul
01:42
9260 a12a 390
"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. "

— J. Cortazar "Gra w klasy
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viadarkanes darkanes
01:40
4031 601a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadarkanes darkanes
lostsoul
01:40
1734 a0d1 390
Reposted frompod-slowami pod-slowami viadarkanes darkanes
lostsoul
01:39
- Wódzimy się dzisiaj?
- Piwonniśmy się zobaczyć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadarkanes darkanes
lostsoul
01:39
3926 fe68 390
01:38
9863 5384 390
Reposted fromrockmusic rockmusic viadarkanes darkanes
01:38
5120 13c8 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viadarkanes darkanes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl